Zarządzenie nr 28/2018Wójta Gminy Lnianoz dnia 17 maja 2018w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2017 obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Lniano, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Zarządzenie nr 28/2018
Wójta Gminy Lniano
z dnia 17 maja 2018


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2017 obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Lniano, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Zarzadzenie_28_2018.pdf (632kB) pdf

metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (7 czerwca 2018, 11:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277