Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert 2016

Otwarty konkurs ofert Nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w formach stacjonarnych i wyjazdowych w 2016 r. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2011 nr 3

Otwarty konkurs ofert nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. [...]

Wyniki konkursu ofert nr 2/2011

Wyniki konkursu ofert nr 2/2011 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2011 nr 2

Otwarty konkurs ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku młodzieży szkolnej, promocji Gminy.Pliki do pobrania: [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2011

Otwarty konkurs ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.Pliki do pobrania: [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2010 nr 2

Otwarty konkurs ofert nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.Pliki do pobrania: [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2010

Otwarty konkurs ofert nr 1/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki, organizacji wypoczynku letniego, dla dzieci i młodzieży, organizacji imprez [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2009 drugi rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2009 drugi rozstrzygnięcie. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2009 drugi

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 30/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/09 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy zakresie, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2009

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 1/09 z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/09 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2008 - drugi

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 23/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2008 - rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2008 - rozstrzygnięcie [...]

Powołanie Komisji Do Roztrzygnięcia Konkursu Ofert Na Realizację Zadań Publicznych nr 5/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 05/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z otwartym konkursem ofert na wykonywanie zadań publicznych ogłoszonym w dniu 8 stycznia 2008 roku. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2008

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 03/08 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007 - drugi - rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007 - drugi - rozstrzygnięcie [...]

Powołanie Komisji Do Roztrzygnięcia Konkursu Ofert Na Realizację Zadań Publicznych nr 2/2007

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 16/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otwartym konkursem ofert nr 2/2007 na wykonywanie zadań [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007 - drugi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007 - drugiZarządzenie nr 14/07 WÓJTA GMINY LNIANO z dnia 21 marca 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2007 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007 - rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007 - rozstrzygnięcie [...]

Powołanie Komisji Do Roztrzygnięcia Konkursu Ofert Na Realizację Zadań Publicznych nr 1/2007

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 07/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otwartym konkursem ofert nr 1/2007 na wykonywanie zadań [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2007

Zarządzenie nr 6/07 WÓJTA GMINY LNIANO z dnia 6 lutego 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2007 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - rozstrzygnięcie 2006

  Lniano 2006-02-23 OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Lniano   Na podstawie art.118ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) w związku z § 16 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2006

 Wójt Gminy Lniano Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym: I.                   RODZAJ ZADANIA [...]

metryczka