Informacja o dostępności do Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano

Wstęp na teren Urzędu Gminy w Lnianie możliwy jest schodami z poziomu chodnika od ul. Wyzwolenia - od frontu budynku (wejściem głównym) oraz schodami z poziomu chodnika od ul. Wyzwolenia - od strony budynku GBP  (wejściem bocznym).

Istnieje możliwość podjazdu samochodem z boku budynku Urzędu Gminy  w Lnianie, gdzie zlokalizowany jest parking.

Osoby na wózkach mogą dostać się do budynku wejściem głównym. Przy schodach zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych, po użyciu którego wychodzi do petenta pracownik, który wprowadza osobę niepełnosprawną na wózku za pomocą schodołazu gąsienicowego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze.
Sekretariat Urzędu Gminy znajduje się po lewej stronie korytarza zaraz po wejściu do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek Urzędu Gminy w Lnianie nie zapewnia dostępu dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń. Wejście do biur na piętrze po schodach, brak windy. W sytuacjach, gdy obsługa petenta niepełnosprawnego nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze, istnieje możliwość wprowadzenia do części biur na piętrze za pomocą schodołazu gąsienicowego.

Budynek jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillé  a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Lnianie wyznaczono:
Pracownika Sekretariatu Urzędu Gminy w Lnianie – parter pok. nr 1, tel. 52 3323740.
Pracownik Sekretariatu pomoże osobom ze szczególnymi potrzebami w uzyskaniu niezbędnych informacji z zakresu działalności Urzędu i przywołaniu pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do załatwienia sprawy.

metryczka


Wytworzył: wójt Gminy Lniano (23 września 2020)
Opublikował: Paweł Nowicki (29 września 2020, 13:41:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192