Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lniano

Lniano, 8 czerwca 2020 r. 

 
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lniano
 
1. Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego oraz Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona może dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy
w Lnianie, tj. poniedziałek – środa 7:00 – 15:00, piątek  - za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny) na adres sekretariat@lniano.pl lub urz-041405-1@pkw.gov.pl. Oryginały zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

2. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

3. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie tj. urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

4. W przypadku  pytań wyjaśnienia telefonicznego udzieli:
a) Agnieszka Gaca – Gminny Koordynator Wyborczy 52 33 23 748 
b) Ewelina Renkiewicz – Urzędnik Wyborczy 664 128 054
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewelina Renkiewicz – Urzędnik Wyborczy (8 czerwca 2020)
Opublikował: Paweł Nowicki (9 czerwca 2020, 07:02:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154