Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych

 

          W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Lniano, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

 

 

Obowiązek wynika z następujących aktów prawnych :

 

 

Zasady budowy zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych określają w szczególności przepisy :

 

 

Zasady budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych określają w szczególności przepisy :

 

 

 

UWAGA!

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia do Wójta Gminy Lniano - art. 152 ust. 1 Prawo ochrony środowiska.

 

 

Wzorzec zgłoszenia :

 

 

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lniano

 

 

metryczka


Wytworzył: Artur Śpica (25 lutego 2020)
Opublikował: Paweł Nowicki (25 lutego 2020, 13:16:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906