Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego INFORMACJA DLA WYBORCY Gmina Lniano Działając na podstawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) przekazuję poniższe informacje [...]

Losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  INFORMACJA Urzędnika Wyborczego Gminy Lniano z dnia 17 września 2019 r.   Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz §14 ust. 4 Uchwały Nr [...]

Obwieszczenie o obwodzie

Obwieszczenie  [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Z informacją o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich można zapoznać się za pomocą poniższego [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Z informacją o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju można zapoznać się za pomocą poniższego linku: https://wybory.gov.pl/sejms [...]

Informacja o terminach związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Z informacją o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych można zapoznać się za pomocą poniższego linku: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/informacj [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Z informacją o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych można zapoznać się za pomocą poniższego linku: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/informacje/34223 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Lniano w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Zarządzenie nr 61/2019Wójta Gminy Lnianoz dnia 19 sierpnia 2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu [...]

metryczka