Obwieszczenia

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie TreśćLniano, 22.01.2021 r.  IOŚiR.6220.2.3.2020   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 [...]

Wójt Gminy Bukowiec zawiadamia

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą".Obwieszczenie [...]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo

Budowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93 na terenie dz. 46/1, 90/1, 93 obręb Siemkowo, gmina Lniano.Obwieszczenie [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jakubowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Lniano

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Błądzim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 19.12.2018

w sprawie udzielenia zezwoleniana realizację inwestycji drogowej powiatowej pn."włączenie północno-zachodniejczęści Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodzeekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T-Etap I [...]

Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 5 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 23 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania [...]

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej.

realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie i nr 030410C Sławno- Lniano..”. [...]

metryczka