AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi na odcinku Błądzim (od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240) – Lniano (do przejazdu kolejowego)

Szanowni Państwo,     Zgodnie z zatwierdzeniem COR nr KD.7120.271.19 z dn. 16.10.2019, zawiadamiam że w związku z realizacją inwestycji pn.     „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 1046 C Błądzim-Drzycim-Laskowice

COLAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Nowa 49 - 62-070 PALĘDZIE – POLAND, informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1046 C Błądzim-Drzycim-Laskowice wprowadza tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu odcinka drogi [...]

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

     W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy [...]

E - DZIENNIKI

     W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1493), która wprowadziła do obrotu prawnego [...]

metryczka