Statuty Sołectw

Uchwała nr 13.106.2007
Rady Gminy Lniano
z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


BiP w JST - Gmina Lniano  plik do pobrania cz1 (1652kB)
BiP w JST - Gmina Lniano  plik do pobrania cz2 (2065kB)
BiP w JST - Gmina Lniano  plik do pobrania cz3 (1567kB)
BiP w JST - Gmina Lniano  plik do pobrania cz4 (1557kB)
BiP w JST - Gmina Lniano  plik do pobrania cz5 (1469kB)

metryczka


Wytworzył: Hanna Sucharska (28 grudnia 2007)
Opublikował: Daniel Pożoga (16 września 2008, 14:01:12)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 września 2008, 11:03:20)
Zmieniono: zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9351