Zapytania o cenę

Zapytania o cenę

Zakup laptopów w projekcie grantowym pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku,  prowadzonego w oparciu o  „Wytycznyne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pod nazwą: Budowa chodników w miejscowości Błądzim.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pod nazwą: Budowa chodników w miejscowości Błądzim. [...]

metryczka