Ogłoszenie z dnia 24.08.2010 r.

Lniano, dnia 24.08.2010 r.
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg:

na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Siemkowo w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano tj.

 część działki o numerze 154/3, zapisana w Księdze Wieczystej KW 44537, o pow. 0,45 ha  na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 90,00 zł.
Wadium w wysokości 9,00 zł.


Przetarg odbędzie się 27 września 2010 r.:o godz. 10ºº,


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia  23 września 2010 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał na dzierżawę od zawarcia umowy.
.    

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (25 sierpnia 2010, 13:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2841