OGŁOSZENIE Z DNIA 20.07.2010 r.

Lniano, dnia 20.07.2010 r.
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetargi:

1/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Siemkowo w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.
2/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Mszano w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.
3/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Mszano w drodze przetargu nieograniczonego.

Ad.1 Grunty rolne położone w miejscowości Siemkowo, część działki o numerze 97/14, zapisana w Księdze Wieczystej KW 44537, o pow. 0,25 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 50,00 zł.
Wadium w wysokości 5,00 zł.

Ad.1 Grunty rolne położone w miejscowości Siemkowo, część działki o numerze 154/3, zapisana w Księdze Wieczystej KW 44537, o pow. 0,25 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 50,00 zł.
Wadium w wysokości 5,00 zł.

Ad.2 Grunty rolne położone w miejscowości Mszano, część działki o numerze 54, zapisana w Księdze Wieczystej KW 19626, o pow. 0,60 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 120,00 zł.
Wadium w wysokości 12,00 zł.

Ad.3 Grunty rolne położone w miejscowości Mszano, działka o numerze 3/1, zapisana w Księdze Wieczystej KW 44624, o pow. 8,60 ha w drodze przetargu nieograniczonego na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 1617,40 zł.
Wadium w wysokości 161,74 zł.

Przetargi odbędą się 23 sierpnia 2010 r.:
- na dzierżawę gruntów rolnych w Siemkowie  , część działki nr 97/14 o godz. 10ºº,
- na dzierżawę gruntów rolnych w Siemkowie , część działki nr 154/1 o godz. 10³º,
- na dzierżawę gruntów rolnych w Mszanie , część działki nr 54o godz. 11ºº,
- na dzierżawę gruntów rolnych w Mszanie działka nr 3/1 o godz 11³°
w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kupna lub dzierżawy, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał na dzierżawę od zawarcia umowy.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (20 lipca 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (20 lipca 2010, 10:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2878