Ogłoszenie z dnia 16.02.2010


                                                                                   Lniano, dnia 16.02.2010 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej tj.:
 
część działki nr 6/8 o pow. 0,4790 ha położona nad jeziorem w obrębie geodezyjnym Ostrowite, zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
W nieobowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano nieruchomość miała zgodę na przeznaczenie na teren Turystyki i Wypoczynku.
 
Specyfikacja warunków przetargu w/w nieruchomości wraz z projektem umowy dzierżawy dostępna w Urzędzie Gminy Lniano pokój nr 10 oraz na stronie internetowej www.bip.lniano.pl.
 
Wadium w wysokości 500,00 zł płatne do 17 marca 2010 r. na konto Urzędu Gminy BS Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 lub w Kasie Urzędu Gminy Lniano.
 
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 17 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy Lniano w sekretariacie (pokój nr 1). (decyduje data  wpływu do Urzędu Gminy w Lnianie)
 
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się dnia 19 marca 2010 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
Bliższych informacji na temat oddania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 lub pod numerem telefonu (0-52) 33 23 002 wew. 32
                                                 
 
                                                                  Wójt Gminy Lniano
 
                                                            mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Wytworzył: Karolina Dudkowska (16 lutego 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (22 lutego 2010, 12:21:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2847