OGŁOSZENIE Z DNIA 1.04.2009 - PRZETRAG OSTROWITE

                                                                             Lniano, dnia 30.03.2009 r.


O G Ł O S Z E N I E    Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej tj.:

część działki nr 6/8 o pow. 0,4790 ha położona na terenie wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
W nieobowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano nieruchomość miała zgodę na przeznaczenie na teren Turystyki i Wypoczynku.

Specyfikacja warunków przetargu w/w nieruchomości wraz z projektem umowy dzierżawy dostępna w Urzędzie Gminy Lniano pokój nr 10.

    Wadium w wysokości 500,00 zł płatne do 28 kwietnia 2009 r. na konto Urzędu Gminy BS Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 20000020 lub w Kasie Urzędu Gminy.

    Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 28 kwietnia 2009r. w Urzędzie Gminy Lniano w sekretariacie(pokój nr 1).

     Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się dnia 30 kwietnia 2009 r. o godz. 1000  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
    Bliższych informacji na temat oddania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 lub pod numerem telefonu (0-52)33 23 002 wew. 32

                                   
                                                                                             Wójt Gminy Lniano

                                                                                          mgr inż. Zofia Topolińska


Projekt umowy na Ostrowite kąpielisko (22kB) rtf
Specyfikacja Ostrowite kapielisko (27kB) rtf

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (30 marca 2009)
Opublikował: Daniel Pożoga (1 kwietnia 2009, 08:28:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2577