OGŁOSZENIE Z DNIA 3.03.2009 - PRZETRAG SIEMKOWO

Lniano, dnia 25 lutego 2009r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ustny licencyjny na sprzedaż nieruchomości komunalnej w obrębie geodezyjnym Siemkowo w drodze przetargu nieograniczonego:

Działka nr 142/9 o powierzchni 0,0947 ha położona w obrębie geodezyjnym Siemkowo, zapisana w Księdze Wieczystej KW 33069.
W nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta była przeznaczona na punkt poboru wody – obecnie zlikwidowany.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przedmiotowa nieruchomość jest położona w terenach rolnych. Działka graniczy z terenami o zabudowie zagrodowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 5 725,00zł.
Wadium: 572,50 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2009 r. o godzinie 10ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 26 marca 2009 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kupna, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Bliższych informacji na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 lub pod numerem telefonu (0-52)33 23 002 wew. 32


                                            Wójt Gminy Lniano
                                                 mgr inż. Zofia Topolińska 

metryczka


Wytworzył: Karolina Dudkowska (3 marca 2009)
Opublikował: Daniel Pożoga (3 marca 2009, 09:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3604