OGŁOSZENIE Z DNIA 16.02.2009 - PRZETRAG KĄPIELISKO OSTROWITE


                                                                                   Lniano, dnia 12.02.2009r.
 
 

O G Ł O S Z E N I E
 

 
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej tj.:
 
część działki nr 6/8  o pow. 0,4790 ha położona na terenie wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
W nieobowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano nieruchomość miała zgodę na przeznaczenie na teren Turystyki i Wypoczynku.
 
Specyfikacja warunków przetargu w/w nieruchomości wraz z projektem umowy dzierżawy dostępna w Urzędzie Gminy Lniano pokój nr 10.
 
          Wadium w wysokości 500,00 zł płatne do 9 marca 2009 r. na konto Urzędu Gminy BS Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 20000020 lub w Kasie Urzędu Gminy.
 
 Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 13 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy Lniano w sekretariacie (pokój nr 1).
 
Przetarg na  w/w nieruchomość odbędzie się dnia 16  marca  2009 r.
o godz. 1000  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
Bliższych informacji na temat oddania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 lub pod numerem telefonu (0-52)33 23 002 wew. 32
 
                                                                          
 
                                                                                           Wójt Gminy Lniano
 
                                                                  mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (16 lutego 2009)
Opublikował: Daniel Pożoga (16 lutego 2009, 13:48:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3988