Ogłoszenie z dnia 6 września 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz.651 z późn. zm.)


Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2013 r. do 26 września 2013 r.


  1. Grunt rolny położony w obrębie geodezyjnym Brzemiona, stanowiący działkę o numerze 64 o powierzchni 0,88 ha, zapisany w Księdze Wieczystej KW BY1S /44535/2, w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2014 r.. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 202,40 zł.


  1. Grunt rolny położony w miejscowości Jeziorki, stanowiący działkę o numerze 260, zapisany w Księdze Wieczystej KW BY1S/00019617/7, o powierzchni 0,61 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2014 r. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 140,30 zł .

  1. Grunt rolny położony w miejscowości Błądzim, stanowiący cz. działki o numerze 29, zapisany w Księdze Wieczystej KW 44536 o powierzchni 0,71 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2016 r. Do zagospodarowania na cele rolne.


Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 163,30 zł .


Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie (pokój nr 10, nr tel. 52-33-32-002 wew. 32)


metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (6 września 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (12 września 2013, 12:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1679