Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2013 r.

Lniano, dnia 18.02.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 18 lutego 2013 r.  do 10 marca 2013 r.

Nieruchomość gruntowa tj. część działki nr 6/8 o powierzchni 0,4790 ha, położona jest nad jeziorem w obrębie geodezyjnym Ostrowite, zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418, przeznaczona jest do zagospodarowania jako teren ogólnie dostępny z zapewnieniem:

1. wyposażenia w sprzęt ratowniczy,
2. toalet i przebieralni,
3. punktu gastronomicznego,
4. utrzymania czystości na terenie nieruchomości oddanej w bezpłatne użytkowanie.

Gmina Lniano nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano działka oznaczona jest jako UT – Turystyka, Wypoczynek.

Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do zagospodarowania w formie bezpłatnego użyczenia na okres do trzech lat, tj. od 30 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
Wymagana wpłata kaucji 500,00 zł

Bliższych informacji na temat bezpłatnego użyczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie w godz. od 7.00 do 14.00 (pok. nr 10). Tel. 52 33 2 3002 w. 32 lub 516 151 157

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (18 lutego 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (20 lutego 2013, 10:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2312