Ogłoszenie z dnia 4 października 2012 r.

Lniano, dnia 04.10.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Lniano ogłasza przetargi:1/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Brzemiona w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.

2/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Jeziorki w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.


Ad.1 Grunt rolny położony w miejscowości Brzemiona, działka o numerze 64, zapisana w Księdze Wieczystej KW 44535, o pow. 0,88 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do jednego roku.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 193,60 zł.

Wadium w wysokości 19,36 zł.

Ad.2 Grunt rolny położony w miejscowości Jeziorki , działka o numerze 260, zapisana w Księdze Wieczystej KW 19617, o pow. 0,61 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do jednego roku.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 134,20 zł.

Wadium w wysokości 13,42 zł.

Przetargi odbędą się 6 listopada 2012 r.:

- na dzierżawę gruntów rolnych w Brzemionach, działka nr 64 o godz. 10ºº,

- na dzierżawę gruntów rolnych w Jeziorkach, działka nr 260 o godz. 10³º,,

w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 2 listopada 2012 r.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał na dzierżawę od zawarcia umowy.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (4 października 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (4 października 2012, 14:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2631