Ogłoszenie z dnia 14.09.2012 r

Lniano, dnia 11 września 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

    Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz.651 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, który wywiesza się na okres    21 dni tj. od dnia 12 września 2010 r. do 2 października 2012 r.

1. Grunt rolny położony w obrębie geodezyjnym Brzemiona, stanowiący działkę o numerze 64 o powierzchni 0,88 ha, zapisany w Księdze Wieczystej KW 44535, w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2013 r.. Do zagospodarowania na cele rolne.
    Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 193,60 zł.

2. Grunt rolny położony w miejscowości Jeziorki, stanowiący  działkę o numerze 260, zapisany w Księdze Wieczystej KW 19617, o powierzchni 0,61 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2013 r. Do zagospodarowania na cele rolne.
    Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 134,20 zł .

Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie (pokój nr 10, nr tel. 52-33-32-002 wew. 32)

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (11 września 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (14 września 2012, 14:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2351