Ogłoszenie z dnia 29 lutego 2012 r.

Lniano, dnia 28 lutego  2012 r.

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Lniano ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:


1/ działka nr 260  o powierzchni 0,61 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19617  – cena nieruchomości  11.102,00 zł, wadium w wysokości 1.110,20 zł,

2/ działka nr 64  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Brzemiona  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44535  – cena nieruchomości  31.780,00 zł, wadium w wysokości 3.178,00 zł,

3/ działka nr 186  o powierzchni 0,63 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  9.702,00 zł, wadium w wysokości 970,20 zł,

4/ działka nr 187 o powierzchni 0,19 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości 2.926,00 zł, wadium w wysokości 292,60 zł.


Przetarg - na sprzedaż nieruchomości gruntowych odbędzie się 3 kwietnia 2012 r. o godz. 9ºº w Sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie  Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 29 marca 2012 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kupna natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższych informacji na temat sprzedaży i dzierżawy w/w nieruchomości komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10  tel. 523323002 w. 32. kom. 516151157.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (29 lutego 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (1 marca 2012, 13:16:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (1 marca 2012, 13:23:04)
Zmieniono: poprawiono sposób wyświetlania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2542