Ogłoszenie z dnia 3 października 2011 r.

Lniano, dnia 3 października 2011r.

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

1/ Działka nr 4 k.m.10 o powierzchni 4,60 ha położona  w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44534 – cena nieruchomości 116.380,00 zł , wadium w wysokości 11.638 zł.

2/ Działka nr 199/1 o powierzchni 4,20 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mszano zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34025  -cena nieruchomości 102.050,00 zł, wadium w wysokości 10.205,00 zł.
 
3/ Działka nr 76/1  o powierzchni 1,45 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi  Lubodzież  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19616  – cena nieruchomości 56.550,00 zł, wadium w wysokości 5.655,00 zł.
 
4/ Działka nr 76  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi  Lubodzież  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34046  – cena nieruchomości 20.240,00 zł, wadium w wysokości 2.024,00 zł.

5 / Działka nr 306  o powierzchni 0,52 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34024  – cena nieruchomości 5.460,00 zł , wadium w wysokości 546,00 zł.

6/ Działka nr 260  o powierzchni 0,61 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19617  – cena nieruchomości  15.860,00 zł , wadium w wysokości 1586,00 zł.

7/ Działka nr 64  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Brzemiona  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44535  – cena nieruchomości  45.400,00 zł , wadium w wysokości 4.540,00 zł.

8/ Działka nr 186  o powierzchni 0,63 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  13.860,00 zł ,wadium w wysokości 1.386,00 zł.

9/ Działka nr 187 o powierzchni 0,19 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  4.180,00 zł ,wadium w wysokości 418,00 zł.

10/ Działka nr 200  o powierzchni  0,31 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  6.820,00 zł , wadium w wysokości 682,00 zł.

11 / działka nr 201  o powierzchni  0,59 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  12.980,00 zł, wadium w wysokości 1298,00 zł.

Przetarg - na sprzedaż nieruchomości gruntowych odbędzie się 7 listopada 2011 r . o godz. 9ºº w Sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie  Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 4 listopada 2011 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kupna natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższych informacji na temat sprzedaży i dzierżawy w/w nieruchomości komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10  tel. 0523323002 w. 32. kom. 516151157.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (3 października 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (3 października 2011, 13:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2619