Ogłoszenie z dnia 8 września 2011 r.

                                                                 Lniano, dnia 8 września 2011r.

O G Ł O S Z E N I E

                   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr  102  z 2010 r. poz. 561, z  późn. zm./

Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 8 września  2011 r. do 28 września  2011 r.

1/ Nieruchomości gruntowe do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:  

a/ działka nr 4 k.m.10 o powierzchni 4,60 ha położona  w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44534 – cena nieruchomości 116.380,00 zł ,

b/ dz. nr 199/1 o powierzchni 4,20 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mszano zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34025  – cena nieruchomości 102.050,00 zł

c/ działka nr 76/1  o powierzchni 1,45 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi  Lubodzież  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19616  – cena nieruchomości 56.550,00 zł ,

d/ działka nr 76  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi  Lubodzież  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34046  – cena nieruchomości 20.240,00 zł ,

e / działka nr 306  o powierzchni 0,52 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34024  – cena nieruchomości 5.460,00 zł ,

f/ działka nr 260  o powierzchni 0,61 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19617  – cena nieruchomości  15.860,00 zł ,

g/ działka nr 64  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Brzemiona  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44535  – cena nieruchomości  45.400,00 zł ,

h/ działka nr 186  o powierzchni 0,63 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  13.860,00 zł ,

i/ działka nr 187 o powierzchni 0,19 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  4.180,00 zł ,

j/ działka nr 200  o powierzchni  0,31 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  6.820,00 zł ,

k / działka nr 201  o powierzchni  0,59 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  12.980,00 zł.


Bliższych informacji na temat sprzedaży w/w nieruchomości komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10  tel. 0523323002 w. 32. kom. 516151157.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (8 września 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (21 września 2011, 14:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2530