Ogłoszenie z dnia 17 maja 2011 r.

Lniano, dnia 17 maja.2011 r.


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Siemkowo Gmina Lniano zapisanych w Księdze Wieczystej KW 42963:
 
działka nr 94/2 o pow. 0,0970 ha
Cena sprzedaży wynosi 23.470,00 zł plus 23 % podatku VAT.
Wadium w wysokości 2.347,00 zł,

działka nr 94/3 o pow.0,1160 ha  
Cena sprzedaży wynosi 28.070,00 zł plus 23 % podatku VAT.
Wadium w wysokości 2.807,00 zł,

działka nr 94/6 o pow. 0,1670 ha  
Cena sprzedaży wynosi 38.580 zł plus 23 % podatku VAT.
Wadium w wysokości 3.858,00 zł.


Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2011 r. o godz.10ºº w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto 74816910160005268920000020 do dnia 16 czerwca 2011 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kupna, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższych informacji na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój Nr 10 tel. 52 33 230002 w. 32 lub 516151157.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (17 maja 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (17 maja 2011, 11:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3021