Ogłoszenie z dnia 12 maja 2011 r.

Lniano 2011.05.12

O G Ł O S Z E N I E


                   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr  102  z 2010 r. poz. 561, z  późn. zm./

Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12 maja 2011 r. do 1 czerwca  2011 r.

Nieruchomość  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Lniano:
część  działki Nr 282/1 , zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 33183 o powierzchni:
1/ 36,70 m² cena czynszu dzierżawnego - 173,22 zł plus 23 % podatku VAT ,
2/ 54,50 m² cena czynszu dzierżawnego - 257,24 zł plus 23 % podatku VA,
3/ 45,00 m² cena czynszu dzierżawnego - 212,40 zł plus 23% podatku VAT,
4/ 23,80m² cena czynszu dzierżawnego - 112,34 zł plus 23 % podatku VAT,
5/ 42,42 m² cena czynszu dzierżawnego - 200,22 zł plus 23 % podatku VAT,
6/ 67,20 m² cena czynszu dzierżawnego - 317,18 zł plus 23% podatku VAT.
W/w cena czynszu dzierżawnego płatna w stosunku miesięcznym do dnia 10 każdego miesiąca  
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na cele handlowe i usługowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Lnianie pokój nr 10  tel. 0523323002 w. 32. kom. 516151157.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (12 maja 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (12 maja 2011, 10:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2537