Ogłoszenie z dnia 31.03.2011 r.

 Lniano, dnia 31.03.2011 r.O G Ł O S Z E N I E


    Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce  nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 61 z późn. zm./
    Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w miejscowości Siemkowo.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  31.03.2011 r.  do  20.04.2011 r.

Objęte sprzedażą nieruchomości gruntowe oznaczone działkami:
 nr 94/2 o pow. 0,0970 ha, nr 94/3 o pow.0,1160 ha, 94/6 o pow. 0,1670 ha  położone na terenie wsi Siemkowo, stanowią własność komunalną gminy Lniano, zapisaną w Księdze Wieczystej KW 42963 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano z 1993 r. stracił moc prawną.
Działki nr 94/2, nr 94/3, nr 94/6 położone w obrębie geodezyjnym wsi Siemkowo Gmina Lniano w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano / uchwała Rady Gminy Lniano Nr XVII/200/2000 z 5.12.2000r/ posiadają wiodącą funkcję terenu – mieszkaniowo – usługowa. Ponadto działka 94/6 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena sprzedaży działki nr 94/2  wynosi 23.470,00 zł plus 23 % podatku VAT.

Cena sprzedaży działki nr 94/3  wynosi 28.070,00 zł plus 23 % podatku VAT.

Cena sprzedaży działki nr 94/6  wynosi 38.580 zł plus 23 % podatku VAT.


          Bliższych informacji na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój Nr 10.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (31 marca 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (1 kwietnia 2011, 09:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2630