Zarządzenia - 2004

1/2004
Zarządzenie nr 1/2004 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia comiesięcznego treningu systemu wykrywania i alarmowania zgodnie z planem realizacji zasadniczych zamierzeń na 2004 r.
plik do pobrania (102kB) zip

2/2004
Zarządzenie nr 2/2004 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 21 stycznia 2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2003 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
plik do pobrania (122kB) zip

3/2004
Zarządzenie nr 3/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
plik do pobrania (1461kB) zip

4/2004
Zarządzenie nr 4/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian do budżetu gminy na 2004 rok
plik do pobrania cz.1 (1938kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1998kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1901kB) zip
plik do pobrania cz.4 (2035kB) zip
plik do pobrania cz.5 (1238kB) zip

5/2004
Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawy węgla kamiennego i powołania składu komisji przetargowej.
plik do pobrania (102kB) zip

6/2004
Zarządzenie nr 6/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (440kB) zip

7/2004
Zarządzenie nr 7/2004 Wójta Gminy lniano z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (129kB) zip

8/2004
Zarządzenie nr 8/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (135kB) zip

9/2004
Zarządzenie nr 9/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
plik do pobrania (179kB) zip

10/2004
Zarządzenie nr 10/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 litego 2004 w sprawie powołania komisji.
plik do pobrania (116kB) zip

11/2004
Zarządzenie nr 11/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lniano.
plik do pobrania cz.1 (1909kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1559kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1335kB) zip

12/2004
Zarządzenie nr 12/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
plik do pobrania cz.1 (715kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1974kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1970kB) zip
plik do pobrania cz.4 (1966kB) zip

13/2004
Zarządzenie nr 13/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne zamieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
plik do pobrania (129kB) zip

14/2004
Zarządzenie nr 14/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (278kB) zip
15/2004
Zarządzenie nr 15/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót.
plik do pobrania (112kB) zip

16/2004
Zarządzenie nr 16/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (96kB) zip

17/2004
Zarządzenie nr 17/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu okazjonalnego i wysokości stawek odpłatności za wynajem sal w budynkach komunalnych gminy Lniano.
plik do pobrania (734kB) zip

18/2004
Zarządzenie nr 18/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2004 w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (457kB) zip

19/2004
Zarządzenie nr 19/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej na Gminny Konkurs na plakat „ Obrona Cywilna Wokół Nas”, „Strażak Ratownik”.
plik do pobrania (16kB) zip

20/2004
Zarządzenie nr 20/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
plik do pobrania (1145kB) zip

21/2004
Zarządzenie nr 21/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2005 r. w sprawie spisu z natury w magazynie Urzędu Gminy zapasów węgla, drewna i oleju opałowego.
plik do pobrania (117kB) zip

22/2004
Zarządzenie nr 22/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
plik do pobrania (99kB) zip

23/2004
Zarządzenie nr 23/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
plik do pobrania (332kB) zip

24/2004
Zarządzenie nr 24/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (457kB) zip

25/2004
Zarządzenie nr 25/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
plik do pobrania (807kB) zip

26/2004
Zarządzenie nr 26/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Lnianie, szkoły Podstawowej w Siemkowie, szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
plik do pobrania (92kB) zip

27/2004
Zarządzenie nr 27/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 czerwca 2004 w sprawie powołania imiennych składów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji.
plik do pobrania (134kB) zip

28/2004
Zarządzenie nr 28/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 czerwca 2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia Regulaminu pracy.
plik do pobrania (595kB) zip

29/2004
Zarządzenie nr 29/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie czasu otwarcia Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowitem.
plik do pobrania (96kB) zip

30/2004
Zarządzenie nr 30/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.
plik do pobrania (758kB) zip

31/2004
Zarządzenie nr 31/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (463kB) zip

32/2004
Zarządzenie nr 32/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 560 położonej w Błądzimiu.
plik do pobrania (90kB) zip

33/2004
Zarządzenie nr 33/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Lniano.
plik do pobrania (97kB) zip

34/2004
Zarządzenie nr 34/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 lipca 2004 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zabudowy /karosacji/ samochodu ciężarowego „STAR” 244 nadwoziem pożarniczym typu GBA 2,5/16.
plik do pobrania (64kB) zip

35/2004
Zarządzenie nr 35/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Gminy oraz ciepłociągów i węzłów cieplnych dla budynków gminnych.
plik do pobrania (14kB) zip

36/2004
Zarządzenie nr 36/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (19kB) zip

37/2004
Zarządzenie nr 37/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (17kB) zip

38/2004
Zarządzenie nr 38/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 17/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Wójta Gminy Lniano.
plik do pobrania (11kB) zip

39/2004
Zarządzenie nr 39/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lniano za I półrocze 2004 r.
plik do pobrania (768kB) zip

40/2004
Zarządzenie nr 40/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (17kB) zip

41/2004
Zarządzenie nr 41/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia negocjacji bez ogłoszenia na „Wykonanie”.
plik do pobrania (14kB) zip

42/2004
Zarządzenie nr 42/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (24kB) zip

43/2004
Zarządzenie nr 43/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2004 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lniano.
plik do pobrania (1085kB) zip

44/2004
Zarządzenie nr 44/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (13kB) zip

45/2004
Zarządzenie nr 45/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy.
plik do pobrania (14kB) zip

46/2004
Zarządzenie nr 46/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 września 2004 w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność gminy.
plik do pobrania (14kB) zip

47/2004
Zarządzenie nr 47/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 września 2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (58kB) zip

48/2004
Zarządzenie nr 48/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (56kB) zip

49/2004
Zarządzenie nr 49/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zasad inwentaryzacji w jednostkach Urzędu Gminy Lniano.
plik do pobrania (225kB) zip

50/2004
Zarządzenie nr 50/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych gminy.
plik do pobrania (94kB) zip

51/2004
Zarządzenie nr 51/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zadanie pod nazwą „ Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Lniano”.
plik do pobrania (17kB) zip

52/2004
Zarządzenie nr 52/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 września 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (19kB) zip

53/2004
Zarządzenie nr 53/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
plik do pobrania (29kB) zip

54/2004
Zarządzenie nr 54/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (19kB) zip

55/2004
Zarządzenie nr 55/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2005 r.
plik do pobrania (12kB) zip

56/2004
Zarządzenie nr 56/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
plik do pobrania (208kB) zip

57/2004
Zarządzenie nr 57/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (59kB) zip

58/2004
Zarządzenie nr 58/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej.
plik do pobrania (27kB) zip

59/2004
Zarządzenie nr 59/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 października 2004 w sprawie eksploatacji Wysypiska Odpadów Komunalnych w m. Ostrowite.
plik do pobrania cz.1 (89kB) zip

60/2004
Zarządzenie nr 60/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 października 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (177kB) zip

61/2004
Zarządzenie nr 61/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 października 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
plik do pobrania (401kB) zip

62/2004
Zarządzenie nr 62/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 października 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (54kB) zip

63/2004
Zarządzenie nr 63/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (3519kB) zip

64/2004
Zarządzenie nr 64/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.
plik do pobrania (355kB) zip

65/2004
Zarządzenie nr 65/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (168kB) zip

66/2004
Zarządzenie nr 66/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (167kB) zip

67/2004
Zarządzenie nr 67/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów dojeżdżających autobusami szkolnymi do szkół podstawowych w Błądzimiu, Siemkowie i Lnianie oraz w Gimnazjum Publicznym w Lnianie.
plik do pobrania (210kB) zip

68/2004
Zarządzenie nr 68/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające uchwałę nr XII/101/04 z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005.
plik do pobrania (565kB) zip

69/2004
Zarządzenie nr 69/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian do projektu budżetu gminy na 2004 rok.
plik do pobrania cz.1 (1979kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1632kB) zip

70/2004
Zarządzenie nr 70/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego oraz dostawę oleju opałowego.
plik do pobrania (167kB) zip

71/2004
Zarządzenie nr 71/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych w 2004 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (173kB) zip

72/2004
Zarządzenie nr 72/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Lniano w dniu 22 grudnia 2004 r. oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (165kB) zip

73/2004
Zarządzenie nr 73/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
plik do pobrania (40kB) zip

74/2004
Zarządzenie nr 74/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (304kB) zip

75/2004
Zarządzenie nr 75/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
plik do pobrania (141kB) zip

76/2004
Zarządzenie nr 76/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2005 roku.
plik do pobrania (52kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (1 stycznia 2004)
Opublikował: Daniel Pożoga (7 lutego 2006, 12:29:37)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (28 maja 2007, 12:45:50)
Zmieniono: zmieniono plik do pobrania w zarządzeniu nr 43

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6602