Zarządzenia - 2005

 
1/2005
Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku, w układzie kwartalnym. plik do pobrania (135kB) zip

2/2005
Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie kontroli w Urzędzie Gminy Lniano i jednostkach budżetowych gminy.
plik do pobrania (79kB) zip

3/2005
Zarządzenie Nr 3/2005 Szefa Obrony Cywilnej Lniano z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 31.12.2004 r. i powołania komisji inwentaryzacji.
plik do pobrania (105kB) zip
 
4/2005
Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 25 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Błądzimiu.
plik do pobrania (105kB) zip
 
5/2005
Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu okazjonalnego i wysokości stawek odpłatności za wynajem sal w budynkach komunalnych gminy Lniano.
plik do pobrania (733kB) zip
 
6/2005
Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2005 r. na podstawie umowy kredytu Nr 7013 z dnia 25 lipca 2000 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i rozwoju oraz Księgi Zamówień Publiucznych PAOW zatwierdzonej przez Bank Światowy 1 maja 2001 r.
plik do pobrania (109kB) zip
 
7/2005
Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż działki niezabudowanej położonej na terenie wsi Lniano.
plik do pobrania (160kB) zip

8/2005
Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku, w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (437kB) zip
 
9/2005
Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonym w dniu 10.01.2005 r.
plik do pobrania (207kB) zip

10/2005
Zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż koparkoładowarki CATERIPILLAR 438 będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy Lniano.
plik do pobrania (104kB) zip
 
11/2005
Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej na zakup i dostawę koparko-ładowarki.
plik do pobrania (379kB) zip

12/2005
Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. Wójta Gminy Lniano.
plik do pobrania (305kB) zip

13/2005
Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (372kB) zip
 
14/2005
Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku, w układzie kwartalnym
plik do pobrania (432kB) zip
 
15/2005
Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2004 rok.
plik do pobrania cz.1 (2020kB) zip
plik do pobrania cz.2 (2011kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1929kB) zip
plik do pobrania cz.4 (2020kB) zip
plik do pobrania cz.5 (1909kB) zip

16/2005
Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku, w układzie kwartalnym
plik do pobrania (438kB) zip

17/2005
Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
plik do pobrania (523kB) zip
 
18/2005
Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznej na temat ustalenia nazwy dla miejscowości zamieszkałej
plik do pobrania (450kB) zip

19/2005
Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lnianie".
plik do pobrania (164kB) zip
 
20/2005
Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
plik do pobrania (69kB) zip

21/2005
Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (112kB) zip
 
22/2005
Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji od bioru robót.
plik do pobrania (94kB) zip
23/2005
Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki p. Hanny Rytlewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
plik do pobrania (127kB) zip
 
24/2005
Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki p. Celestyny Kutowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
plik do pobrania (122kB) zip

25/2005
Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki p. Renaty Sieraszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
plik do pobrania (125kB) zip
 
26/2005
Zarządzenie Nr 26/2005 Szefa Obrony Cywilnej Lniano dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (186kB) zip

27/2005
Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (1363kB) zip
 
28/2005
Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rególaminów kąpielisk niestrzeżonych w Błądzimiu i Ostrowitem
plik do pobrania (368kB) zip

29/2005
Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargów i powołania Komisji przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 10 oraz działki niezabudowanej położonej w Jeziorkach.
plik do pobrania (151kB) zip
 
30/2005
Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. Wójta Gminy Lniano.
plik do pobrania (142kB) zip

31/2005
Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (202kB) zip
 
32/2005
Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (81kB) zip

33/2005
Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Laniano za I półrocze 2005 r.
plik do pobrania cz.1 (2038kB) zip
plik do pobrania cz.2 (2032kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1344kB) zip
 
34/2005
Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargów i powołania Komisji przetargowej na dzierżawę lokali użytkowych w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 oraz gruntów rolnych położonych w Ostrowitem, Błądzimiu, Lubodzieżu i Mukrzu.
plik do pobrania (90kB) zip

35/2005
Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (406kB) zip
 
36/2005
Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów  i wydatków budżetu gminy w 2005 roku, w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (407kB) zip

37/2005
Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie spisu z natury opałowego w magazynie urzędu gminy.
plik do pobrania (42kB) zip
 
38/2005
Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu.
plik do pobrania (261kB) zip

39/2005
Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 września 2005 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.
plik do pobrania (137kB) zip
 
40/2005
Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
plik do pobrania (119kB) zip

41/2005
Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
plik do pobrania (44kB) zip
 
42/2005
Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania Rady Sporu.
plik do pobrania (68kB) zip

43/2005
Zarządzenie nr 43/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2006 rok.
plik do pobrania (47kB) zip

44/2005
Zarządzenie nr 44/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (231kB) zip
 
45/2005
Zarządzenie nr 45/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w urzędzie Gminy Lniano.
plik do pobrania (983kB) zip

46/2005
Zarządzenie nr 46/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
plik do pobrania (52kB) zip
 
47/2005
Zarządzenie nr 47/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego w Błądzimiu.
plik do pobrania (63kB) zip
 
48/2005
Zarządzenie nr 48/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 października 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gmina na 2005 r.
plik do pobrania (335kB) zip
 
49/2005
Zarządzenie nr 49/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (182kB) zip
 
50/2005
Zarządzenie nr 50/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (51kB) zip
 
51/2005
Zarządzenie nr 51/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 rok.
plik do pobrania cz.1 (1966kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1965kB) zip
plik do pobrania cz.3 (882kB) zip
 
52/2005
Zarządzenie nr 52/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (412kB) zip
 
53/2005
Zarządzenie nr 53/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie organizacji, funkcjonowania i powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lniano oraz wyposażenia całodobowego Gminnego Punktu Kontaktowego.
plik do pobrania (137kB) zip
 
54/2005
Zarządzenie nr 54/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
plik do pobrania (308kB) zip
 
55/2005
Zarządzenie nr 55/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie powołania dyrektora gminnej instytucji kultury- Gminnej biblioteki Publicznej w Lnianie.
plik do pobrania (177kB) zip
 
56/2005
Zarządzenie nr 56/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany „ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie”.
plik do pobrania (147kB) zip
 
57/2005
Zarządzenie nr 57/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 30lstopa2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (179kB) zip
 
58/2005
Zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
plik do pobrania (38kB) zip
 
59/2005
Zarządzenie nr 59/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego oraz dostawę oleju opałowego.
plik do pobrania (171kB) zip
 
60/2005
Zarządzenie nr 60/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych z Gimnazjum Publicznego w Lnianie, szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie, Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, szkoły Podstawowej w Sierosławiu” oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (172kB) zip
 
61/2005
Zarządzenie nr 61/05 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (67kB) zip
 
62/2005
Zarządzenie nr 62/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (1143kB) zip
 
63/2005
Zarządzenie nr 63/05 szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 30.11.2005 r. i powołania komisji inwentaryzacji.
plik do pobrania (51kB) zip

64/2005
Zarządzenie nr 64/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
plik do pobrania (63kB) zip

65/2005 
Zarządzenie nr 65/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (254kB) zip

66/2005 
Zarządzenie nr 66/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
plik do pobrania (57kB) zip

67/2005 
Zarządzenie nr 67/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
plik do pobrania (535kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (1 stycznia 2004)
Opublikował: Daniel Pożoga (29 września 2005, 10:55:55)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (3 lutego 2006, 13:33:56)
Zmieniono: dodano pozostałe zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7171