URZĄD STANU CYWILNEGO

Sposób załatwienia spraw:

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA pobierz (200kB) pdf

ZEZWOLENIE NA SKÓRCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB pobierz (196kB) pdf

ZGŁOSZENIE ZGONU pobierz (195kB) pdf

POWRÓT DO NAZWISKA ROZWIEDZONEGO MAŁŻONKA pobierz (195kB) pdf


WYDANIE ODPISU, ZAŚWIADCZENIA pobierz (205kB) pdfNADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA pobierz (196kB) pdf

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA POCZETEGO LUB DZIECKA NARODZONEGO pobierz (194kB) pdf

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ pobierz (198kB) pdf

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKIEM CYWILNOPRAWNYM pobierz (202kB) pdf

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC pobierz (201kB) pdf


ZMIANA IMIENIA pobierz (276kB) pdf


ZMIANA NAZWISKA pobierz (278kB) pdfSPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO pobierz (266kB) pdf


UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO pobierz (269kB) pdf


WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO REJESTRU STANU CYWILNEGO pobierz (275kB) pdf
  • Wzór wniosku o transkrypcję, uzupełnienie i sprostowanie aktu urodzenia pobierz (282kB) pdf
  • Wzór wniosku o transkrypcję, uzupełnienie i sprostowanie aktu małżeństwa pobierz (293kB) pdf
  • Wzór wniosku o transkrypcję, uzupełnienie i sprostowanie aktu zgonu pobierz (219kB) pdf


REJESTRACJA ZDARZENIA Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO, KTÓRE NASTĄPIŁO ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE pobierz (199kB) pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA pobierz (397kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Chmielewska (16 lutego 2021)
Opublikował: Paweł Nowicki (16 lutego 2021, 13:16:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106