Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Lniano 28.09.2020


                                                                                                           Lniano,2019-09-11
 
Ogłoszenie
W dniu 28 września 2020 roku o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek XXI sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rok,
b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego.
d)       wniosek „NZOZ Dentika” w Lnianie w sprawie przedłużenia dzierżawy pomieszczeń przy ul. Wyzwolenia 10 w Lnianie dla gabinetu stomatologicznego na okres 5 lat:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy  Lniano mieszczącej się przy ul. Wyzwolenia 10 na okres 5 lat:
e) wniosek POLKOMTEL INFRASTRUKTURA w Gdyni w sprawie  przedłużenia  umowy dzierżawy tj. części działki nr 194/2 w m. Lniano na 10 lat:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Lniano mieszczącej się przy ul. Sportowej na okres 10 lat:                                   
5. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:
a)      wniosku Sołectwa Mszano dotyczącego projektu technicznego drogi gminnej w miejscowości Mszano tj. odcinka od drogi powiatowej:
– stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie rozstrzygnięcia przez radę
b)      wniosku radnego p. P. Felczykowskiego w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowej na drogę w miejscowości Błądzim ujętej pod poz. 5 w załączniku do uchwały Nr XXXVII/375/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Lniano:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji
- podjęcie rozstrzygnięcia przez radę.
c) wniosku mieszkańców ul. Wyzwolenia w Lnianie w sprawie uregulowania i zapewnienia dostępu do drogi publicznej (tj. drogi powiatowej 1046 C) dla nieruchomości  wnioskujących:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji.
- podjęcie rozstrzygnięcia przez radę.
       7. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami
       8.  Zakończenie sesji.

 
Sesja odbędzie się z udziałem wyłącznie radnych, wójta, skarbnika, sekretarza gminy oraz obsługi technicznej z zachowaniem dystansu społecznego i środków ochrony w związku ze stanem epidemii COVID-19. Obrady będą dostępne on-line na stronie www.bip.lniano.pl
          

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (11 września 2020)
Opublikował: Mariola Zdziarska (14 września 2020, 12:16:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65