Losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
INFORMACJA
Urzędnika Wyborczego Gminy Lniano
z dnia 17 września 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz §14 ust. 4 Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267
i 771), w celu powołania w gminie Lniano obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r. , Urzędnik Wyborczy Gminy Lniano informuje, co następuje:
 
§ 1. 
Urzędnik wyborczy przeprowadzi publiczne  spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych,
ze względu na zgłoszenie większej liczby kandydatów niż ustawowy skład liczbowy komisji
w obwodach niżej wymienionych:
 
- Nr 1 w Lnianie, w liczbie 5, 
- Nr 2 w Siemkowie, w liczbie 5, 
- Nr 3 w Błądzimiu, w liczbie 5, 
- Nr 4 w Brzemionach, w liczbie 5,
- Nr 5 w Lnianie, w liczbie 5.
§ 2.
Członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie – sala narad.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Urzędnik Wyborczy
Gminy Lniano
 
/-/ Ewelina Renkiewicz


 
 

metryczka


Wytworzył: Ewelina Renkiewicz (17 września 2019)
Opublikował: Paweł Nowicki (17 września 2019, 09:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165