Ogłoszenie o IX pozaplanowej sesji Rady Gminy Lniano w dniu 12 sierpnia 2019 r.

                                                                                                                      Lniano,2019-08-01
 
Ogłoszenie
W dniu 12 sierpnia 2019 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się IX pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano
 
Porządek IX sesji.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Mukrz w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
b)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
d)      zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Lniano – Tleń,
e)      zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Lniano – Tleń
f)       przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu wraz z odpowiedzią na skargę.                                      
5. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:
- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie tegorocznym lub w 2020 r. na wykup działki na powiększenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej  w Mszanie w celu urządzenia parkingu,
- w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie  projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (dotyczy sieci 5 G).
6. Zakończenie sesji.
 
 metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (1 sierpnia 2019)
Opublikował: Mariola Zdziarska (1 sierpnia 2019, 09:45:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187