Zarządzenie nr 49/2019Wójta Gminy Lnianoz dnia 12 lipca 2019w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Lnianie.

Zarządzenie nr 49/2019
Wójta Gminy Lniano
z dnia 12 lipca 2019


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Lnianie.

Na podstawie art. 33 § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 20 ust. 7 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lnianie przyjętego zarządzeniem Nr 83/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lnianie:

a)      16 sierpnia 2019 r. (piątek) – z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 3 sierpnia 2019r. (sobota),

b)      24 grudnia 2019 r. (wtorek) – z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 14 grudnia 2019r. (sobota).
 
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu oraz do wiadomości publicznej poprzez:

a)      wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.

b)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lniano –bip.lniano.pl.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.
 
 
  plik do pobrania (66kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (12 lipca 2019, 12:11:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192