Uchwała nr 34.273.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 8 listopada 2021 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z zm. 1648) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z zm. Dz. U. z 2021 r., poz.1834)

Uchwała nr 34.273.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 8 listopada 2021


wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z zm. 1648) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z zm. Dz. U. z 2021 r., poz.1834)


uchwała 34.273.2021pdf do bipa.pdf (411kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (12 listopada 2021, 09:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41