Uchwała nr 34.269.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 8 listopada 2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy LnianoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) w związku z art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ai art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) ,oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457)

Uchwała nr 34.269.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 8 listopada 2021


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) w związku z art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ai art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) ,oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457)


Uchwała WPF z dnai 8.11.2021.pdf (6087kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (12 listopada 2021, 09:26:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28