Uchwała nr 32.258.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 27 września 2021w sprawie uchwalenia Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lniano.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 471 z zm.) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Uchwała nr 32.258.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 27 września 2021


w sprawie uchwalenia Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lniano.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 471 z zm.) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


uchwała Nr 32.258.2021.pdf (785kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (30 września 2021, 09:58:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117