Uchwała nr 27.205.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 1 marca 2021w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lniano na lata 2021 – 2023”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821, z późn. zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 159)

Uchwała nr 27.205.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 1 marca 2021


w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lniano na lata 2021 – 2023”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821, z późn. zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 159)


uchwałaNr27.205.2021.pdf (1288kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (2 marca 2021, 15:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59