Uchwała nr 27.204.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 1 marca 2021w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn..zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 159 )

Uchwała nr 27.204.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 1 marca 2021


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn..zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 159 )


uchwała Nr 27.204.2021.pdf (908kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (2 marca 2021, 15:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56