Uchwała nr 27.196.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 1 marca 2021w sprawieprzyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2020 rok” Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”

Uchwała nr 27.196.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 1 marca 2021


w sprawieprzyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2020 rok”

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”


uchwała Nr 27.196.2021.pdf (965kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (2 marca 2021, 15:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46