Uchwała nr 25.189.2020Rady Gmny Lnianoz dnia 21 grudnia 2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. Dz. U. z 201, poz. 1649, z 2020, poz. 284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz. 11759) ,oraz w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 17096, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r., poz. 1457)

Uchwała nr 25.189.2020
Rady Gmny Lniano
z dnia 21 grudnia 2020


w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. Dz. U. z 201, poz. 1649, z 2020, poz. 284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz. 11759) ,oraz w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 17096, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r., poz. 1457)


Uchwała z dnia 21.12.2020 zamiana budżetu na 2020.pdf (919kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (22 grudnia 2020, 14:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91