Uchwała nr 24.177.2020Rady Gmny Lnianoz dnia 14 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji LnianoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.1)), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.2)) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Uchwała nr 24.177.2020
Rady Gmny Lniano
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lniano

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.1)), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.2)) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


aglomeracja uchwała 24.177.2020.pdf (553kB) pdf
aglomertacja mapa cz.1.pdf (2358kB) pdf
mapy - aglomeracja Lniano cz.2.pdf (5067kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (18 grudnia 2020, 14:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95