Uchwała nr 22.166.2020Rady Gmny Lnianoz dnia 26 października 2020w sprawie nieuzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Na podstawie art.16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr 22.166.2020
Rady Gmny Lniano
z dnia 26 października 2020


w sprawie nieuzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art.16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


uchwała nr 22.166.2020 wdecki park krajobrazowy.pdf (220kB) pdf
załącznik 22.166.pdf (4819kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (28 października 2020, 08:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35