Uchwała nr 19.148.2020Rady Gminy Lnianoz dnia 14 lipca 2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 226,227,228,230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695. ) oraz art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

Uchwała nr 19.148.2020
Rady Gminy Lniano
z dnia 14 lipca 2020


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 226,227,228,230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695. ) oraz art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457


uchwała_19_148_2020.pdf (1329kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (14 lipca 2020, 15:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252