Uchwała nr 11.89.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 28 października 2019w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy organów gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1570 )

Uchwała nr 11.89.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 28 października 2019


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy organów gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1570 )


uchwała 11.89.2019.pdf (1476kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (4 listopada 2019, 11:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118