Uchwała nr 11.88.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 28 października 2019w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z zm. 1309, 1696, 1815), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Uchwała nr 11.88.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 28 października 2019


w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z zm. 1309, 1696, 1815), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu


uchwała 11.88.2019.pdf (436kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (4 listopada 2019, 11:21:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130