Uchwała nr 11.86.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 28 października 2019w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1606, poz. 1815) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309)

Uchwała nr 11.86.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 28 października 2019


w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1606, poz. 1815) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309)


uchwała11.86.2019.pdf (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (31 października 2019, 14:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97