Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.16.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 22 października 2021  12:00

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2021 roku”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.15.2021
wartość: nie przekracza kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2021  12:00

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2021 roku”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.14.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 21 września 2021  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)