zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.16.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 22 października 2021  12:00
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/517008 LINK

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Artur Śpica (14 października 2021, 08:28:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154