zamówienie na:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz - Słępiska - Wętfie o długości około 800m"

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.11.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 29 lipca 2021  12:00
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/482910   link

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Artur Śpica (16 lipca 2021, 11:36:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161