zamówienie na:

„Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: GŚiZP.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 8 marca 2021  08:00
wynik postępowania: art. 255 ust.1 p.z.p. 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/transakcja/426427

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Artur Śpica (22 lutego 2021, 07:20:15)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (25 marca 2021, 08:32:26)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 388